6. RAJD ZIEMI WAŁECKIEJ:


  CYKL:Rajdowe Mistrzostwa
Polski Zachodniej

  RUNDA:3 / 7

  ROZPOCZĘCIE:17 czerwca 2017r.

  ZAKOŃCZENIE:18 czerwca 2017r.

  BAZA RAJDU:Wałcz

  NAWIERZCHNIA: asfalt, kostka

  KATEGORIA:KJS

  DŁUGOŚĆ RAJDU:140 km

  DŁUGOŚĆ OS:24 km

   INFORMATOR RAJDOWY

BEZPIECZEŃSTWO NA RAJDZIE:


Bezpieczeństwo na rajdzie

 1. Nie stój na drodze odcinka specjalnego
 2. Nie przebiegaj przez drogę, gdy nadjeżdża samochód
 3. Nie stawaj po wewnętrznej stronie zakrętu
 4. Nie zasłaniaj tablic informacyjnych organizatora
 5. Nie zrywaj taśm zabezpieczających trasę
 6. Nie pozostawiaj na trasie rajdu dzieci bez opieki
 7. Zabezpiecz wszystkie zwierzęta domowe tak, aby nie weszły na trasę rajdu
 8. Nie rzucaj żadnych przedmiotów na trasę rajdu
 9. Nie pij alkoholu
 10. Ostrzegaj innych, gdy widzisz, że swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie
 11. Bądź posłuszny wszystkim poleceniom służby porządkowej
 12. Nie usadawiaj się w miejscach uniemożliwiających ucieczkę przed pojazdem, który wypada z trasy rajdu
 13. Nigdy nie blokuj swoim samochodem drogi ewakuacyjnej
 14. Zostaw wolny przejazd dla służb ratowniczych
 15. Nie lekceważ służb porządkowych


Informacje dla kibiców.

Popularność rajdów samochodowych w naszym regionie powoduje, że z roku na rok liczba kibiców przy trasie naszego rajdu regularnie wzrasta. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak bezpiecznie obserwować rajd, by nie powodować zagrożenia dla siebie i uczestników. Jak co roku na trasach Rajdu Ziemi Wałeckiej pojawią się prawdziwe samochody rajdowe, o dużo większych mocach i możliwościach niż auta sryjne. Osiągają wysokie prędkości i mają doskonałe przyspieszenie. Załogi w takich autach są oczywiście najbardziej widowiskowe i skupiają uwagę największej rzeszy kibiców. Jednak wystarczy niewielki błąd kierowcy, mały kamień na drodze, awaria samochodu i auto może w niekontrolowany sposób opuścić wyznaczoną trasę. Chcąc uniknąć nieszczęścia, organizatorzy rajdu dokładają wielu starań aby był on bezpieczny dla zawodników i publiczności. Z tego względu w najbardziej widowiskowych miejscach rajdu wytyczone są strefy kibica, które stanowią najbezpieczniejsze miejsce do oglądania zmagań na trasie rajdu. Miejsca szczególnie niebezpieczne są wygrodzone taśmami i oznaczone tablicami zakazu wstępu. Przypominamy, że w trakcie trwania rajdu wszyscy kibice są zobowiązani do przestrzegania poleceń organizatorów, policji oraz służb porządkowych. Po trasie rajdu jeżdżą samochody funkcyjne organizatora z obserwatorami, którzy przejeżdżając trasę zwracają uwagę na rozmieszczenie i zachowanie publiczności. Apelujemy do publiczności by nie dopuścić przez osoby nieodpowiedzialne do zepsucia ciekawego widowiska sportowego, jakim jest rajd samochodowy. Zwracamy się do wszystkich kibiców sportów samochodowych, aby dzięki swojemu zachowaniu udowodnili, że Rajd Ziemi Wałeckiej, jest naszym lokalnym świętem motoryzacyjnym dostarczającym wielu niezapomnianych wrażeń.